پنجشنبه 10 مهر 1399   01:02:04
گروه مهندسی مکانیکگروه مهندسی مکانیک
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 215085
تعداد بازديد از سايت: 86675157
تعداد بازديد زيرپورتال: 255764
اين زيرپورتال امروز: 72
در امروز: 1121
اين صفحه امروز: 6
اعضای هیأت علمی
مهدي سعادت فر
استاديار گروه مهندسي مكانيك، بخش مكانيك جامدات و طراحي
عضو هيئت علمي
3577-3210


تحصيلات
:


دكتري مهندسي مكانيك - گرايش طراحي كاربردي- دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي تهران-1393
پايان نامه دكتري:تحليل تنش و ارتعاشات پوسته استوانه اي هوشمند متشكل از مواد تابعي مدرج همراه با لايه هايي از مواد هوشمند

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك- گرايش طراحي كاربردي- دانشگاه تهران- 1387
پايان نامه كارشناسي ارشد:شبيه سازي و بررسي پارامترهاي موثر در نانو سختي نانوكامپوزيتهاي پليمر/رس با استفاده از المان محدود

تجربه­ هاي تدريس :

دانشگاه قم 1390 تاكنون         مقاومت مصالح 1، 2 و 3، طراحي اجزا 1و 2، المان محدود، ديناميك و طراحي مخازن تحت فشار

دانشگاه صنعتي قم 1389 تا 1391       استاتيك، علم مواد، ديناميك و ...

دانشگاه آزاد واحد دماوند 1388-1389      مقاومت مصالح 1 و 2، طراحي اجزا 1و 2 و ...

تجربه هاي تحقيقاتي و زمينه هاي مورد علاقه :

ساخت آزمايشگاهي ساندويچ پنل هوشمند با استفاده از عملگر پيزوالكتريك

انجام آزمايش هاي تعيين خواص مواد پيزوالكتريك

انجام آزمايشات قطبي كردن و الكترود كردن مواد پيزوالكتريك

انجام آزمايش هاي تحليل ارتعاشات ساندويچ پنل هوشمند با استفاده از عملگر پيزوالكتريك

پژوهش در زمينه روش هاي تجربي تعيين فركانس هاي طبيعي سازه هاي هوشمند چند لايه

پژوهش در زمينه مواد هوشمند پيزوالكتريك تابعي

پژوهش در زمينه مواد هوشمند مگنتواستريكتيو تابعي

پژوهش در زمينه شبيه سازي رفتار نانوكامپوزيت ها حاوي نانورس در آزمون هاي مكانيكي با استفاده از المان محدود

پژوهش در زمينه استفاده از روشهاي المان نماينده براي شبيه سازي آزمون كشش و آزمون سختي سنجي در ابعاد نانو براي نانوكامپوزيت ها

پژوهش در زمينه ترموالاستيك كامپوزيت هاي لايه اي هوشمند در محيط هاي حرارتي و مرطوب

پژوهش در زمينه تحليل اثر ميدان مغناطيسي بر رفتار ترموالاستيك كامپوزيت هاي لايه اي و تابعي هوشمند

پژوهش در زمينه تحليل رفتار كامپوزيت هاي لايه اي و تابعي هوشمند تحت بارگذاري هاي تركيبي

گذراندن دوره­ طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME

داور مقالات در ژورنال هاي تخصصي داراي نمايه :

Journal of Aerospace Engineering
Latin American Journal of Solids and Structures;
Journal of Mechanics of Materials and Structures
Structural Engineering and Mechanics
 Journal of Solid Mechanics (ISC)
 Engineering Science and Technology, an International Journal
 
عضويت در هيئت تحريريه ژورنال هاي تخصصي:
 International Journal of Advanced Materials Research
 International Journal of Mathematics and Computational Science
 Journal of Materials Sciences and Applications
 International Journal of Mathematical Analysis and Applications
Computational and Applied Mathematics Journal
كتاب ها:
مكانيك محيط هاي پيوسته، مهدي سعادت فر، مدرسان شريف، 1392
تئوري هاي الاستيسيته و پلاستيسيته، مهدي سعادت فر، مدرسان شريف، 1391

مقالات علمي در مجلات تخصصي:

M Saadatfar, M Aghaie-Khafri, On the behavior of a rotating functionally graded hybrid cylindrical shell with imperfect bonding subjected to hygrothermal condition, Journal of Thermal Stresses, in press, 2015

M Saadatfar, M Aghaie-Khafri, Hygrothermal analysis of a rotating smart exponentially graded cylindrical shell with imperfect bonding supported by an elastic foundation, Aerospace Science and Technology, Aerospace Science and Technology 43, 37–50, 2015

M. Saadatfar, Effect of multiphysics conditions on the behavior of an exponentially graded smart cylindrical shell with imperfect bonding, Meccanica, DOI:10.1007/s11012-015-0150-z, 2015

 M Saadatfar, M Aghaie-Khafri, Electromagnetothermoelastic behavior of a rotating imperfect hybrid functionally graded hollow cylinder resting on an elastic foundation, Smart Structures and Systems, in press, 2015

 M Saadatfar, M Aghaie-Khafri, On the magneto-thermo-elastic behavior of a FGM cylindrical shell with pyroelectric layers featuring interlaminar bonding imperfections rested in an elastic foundation, Journal of Solid Mechanics, in press 2015

 M Saadatfar, M Aghaie-Khafri,, Thermoelastic analysis of a rotating functionally graded cylindrical shell with functionally graded sensor and actuator layers on an elastic foundation placed in a constant magnetic field, Journal of Intelligent Materials Systems and Structures, DOI: 10.1177/1045389X15573342, 2015

M Saadatfar, M Aghaie-Khafri, Hygrothermomagnetoelectroelastic analysis of a functionally graded magnetoelectroelastic hollow sphere resting on an elastic foundation, Smart Materials and Structures, 23, 035004, 2014

 M. Saadatfar, A. Afaghi Khatibi, Effective Parameters on the Stress-Strain Curve of Nylon 66/Clay Nanocomposite Using FEM, Strain, 47, 442-446, 2011

 B. Mortazavi, A. A. Khatibi, M. Saadatfar, K. Davami, Loading Rate Effects on Mechanical Response of Ag, Ni, Al and Cu at Nano-Scale, Strain, 47, 183-187, 2011

 M. Saadatfar , A. S. Razavi, “Piezoelectric Hollow cylinder with Thermal Gradient”, Journal of Mechanical Science and Technology, 23, 47-55, 2009

 M. Saadatfar, A. Rastgoo, Stress in Piezoelectric Hollow Sphere with Thermal Gradient, Journal of Mechanical Science and Technology, 22, 1-8, 2008

 A. Ghorbanpour, S. Golabi, M. Saadatfar, Stress and Electric Potential Fields in Piezoelectric Smart spheres, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 20, No. 11, pp.1920-1933, 2006

 A. Soleimani, M. Saadatfar, Effective Parameters on Hardness Behavior in Nanoindentation of Nylon66/Clay Nanocomposite Using Representative Volume Element, International Journal of Applied Physics and Mathematics, 2, 2012

A. Soleimani, M.Saadatfar, Numerical Study of Large Defection of Functionally Graded Beam with Geometry Nonlinearit, Advanced Materials Research 403, 4226-4230, 2012

 M Saadatfar, A Soleimani, Simulation of Spherical Nanoindentation of Nanocomposites Using FEM, Advanced Materials Research 403, 1188-1191, 2012

 M Saadatfar, A Soleimani, Effective Parameters on Elastic Modulus of Polymer/Clay Nanocomposites, Advanced Materials Research 403, 4416-4420, 2012


مقالات علمي در كنفرانس هاي بين المللي:
 

 M. Saadatfar, A. Aghelinejad, A. Afaghi KHatibi, “A Finite Element Simulation of Nanoindentation of Nylon66/clay Nanocomposite”, KMCM 2008, Vancouver, Canada

 A. Aghelinejad, M. Saadatfar, , A. Afaghi KHatibi, “ Effect of interfase on the evaluation of elastic modulus of nanocomposite using FEM”, KMCM 2008, Vancouver, Canada

 M. Saadatfar, A. Afaghi KHatibi, A. Rastgoo, “ A Study on Elasto-Piezoelectric Smart Composite Cylinder”, KMCM 2008, Vancouver, Canada

 M. Saadatfar, A. Aghelinejad, A. Afaghi KHatibi” Effect of Volume fraction on nanoindentation of nanocomposite using FEM” ICNN 2008, Tabriz, Iran

 M. Saadatfar, A. Aghelinejad, A. Afaghi KHatibi” Influence of Particle Size and Volume Fraction on Tensile Behavior of Polymer-Clay Nanocomposite Using FEA” ICNN 2008, Tabriz, Iran

 A. Aghelinejad, M. Saadatfar, , A. Afaghi KHatibi, “Effects of Clay Orientation and Interphase on the Elastic Modulus of Polymer/Clay Nanocomposites”, ICNN 2008, Tabriz, Iran

 M. Aghaie-Khafri, M. Saadatfar;" Effect of Different Boundary Conditions and Materials on Smart Composites ", CCFA-2, 2010, Kish, Iran

 M. Saadatfar, A. Soleimani, A New Finite Element Modeling of Mechanical Properties of Nanocomposites Using RVE, ICAMR 2011

 مهرداد آقايي خفري ، مهدي سعادت فر ، حل تحليلي تنش در استوانه هوشمند تابعي متشكل از ماده تابعي و لايه هاي پيزوالكتريك تابعي تحت بار حرارتي-الكتريكي-مكانيكي، بيست و يكمين همايش بين­المللي مهندسي مكانيك ايران، 1392

زمينه هاي تدريس:

مقاومت مصالح 1
مقاومت مصالح 2
مقاومت مصالح 3
كامپوزيت
طراحي اجزا 1
طراحي اجزا 2
المان محدود-
طراحي مخازن تحت فشار
استاتيك-

تعداد بازديد اين صفحه: 13316
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

گروه مهندسي مكانيك - دانشكده فني مهندسي - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما